Instytut Rybactwa Śródlądowego im. Stanisława Sakowicza | Facebook

Przypominamy o obowiązku składania formularzy statystycznych RRW za rok 2022. Druki formularzy oraz informacje szczegółowe znajdziecie po kliknięciu odpowiedni formularz: 

→ RRW-22 (akwakultura) - termin przekazania: do 17 marca 2023 r.

→ RRW-23 (wody otwarte) - termin przekazania: do 31 maja 2023 r.