ARiMR otwiera swoje placówki - pierwszy etapPrezes ARiMR ogłosił kolejny nabór wniosków o dofinansowanie, w ramach działania 2.8 Środki dotyczące zdrowia publicznego, dla podmiotów z branży akwakultury, poszkodowanych ekonomicznie w wyniku epidemii COVID-19. Nabór prowadzony będzie w terminie od 4 do 10 listopada 2020 r. (link do ogłoszenia).

 

Nabór skierowany jest wyłącznie dla wnioskodawców, którzy roczny przychód ze sprzedaży netto będą dokumentowali na podstawie oświadczenia wnioskodawcy o rocznym przychodzie ze sprzedaży netto, stanowiącej sumę wartości netto produkcji sprzedanych ryb, skorupiaków, mięczaków, materiału zarybieniowego i obsadowego oraz ikry przeznaczonej do konsumpcji, wyprodukowanych w stawach rybnych i innych urządzeniach służących do chowu lub hodowli, uzyskaną z tytułu wykonywania działalności Chów i hodowla ryb oraz pozostałych organizmów wodnych w wodach śródlądowych lub oświadczenia wnioskodawcy o rocznym przychodzie ze sprzedaży netto ryb i raków, uzyskanej z tytułu wykonywania działalności Rybołówstwo w wodach śródlądowych w zakresie gospodarki rybackiej prowadzonej w publicznych śródlądowych wodach powierzchniowych płynących, ustalonym się na podstawie dokumentów księgowych za rok 2018, składanym wraz z dokumentami poświadczającymi wysokość osiągniętego przychodu, a w przypadku przedsiębiorstw, które rozpoczęły działalność później niż w 2018 r. – ustalonym na podstawie dokumentów księgowych z okresu prowadzenia działalności gospodarczej, biorąc pod uwagę pełne lata, składanym wraz z dokumentami poświadczającymi wysokość osiągniętego przychodu.


W tym miejscu przekazujemy także link (tutaj) do komunikatu informacyjnego umieszczonego na stronie internetowej ARiMR o rozpoczynającym się naborze i zasadach udzielania wsparcia finansowego, w którym umieszczone zostały odnośniki, m.in. do ogłoszenia o naborze wniosków oraz do wzoru wniosku o dofinansowanie i instrukcji jego wypełniania.

W imieniu Instytucji odpowiedzialnych za rozpatrywanie wniosków prosimy Beneficjentów o dołożenie staranności przy wypełnianiu wniosków o dofinansowanie, co niezaprzeczalnie przełoży się na szybkość wypłacanej pomocy, tak bardzo potrzebnej branży akwakultury poszkodowanej w wyniku epidemii.

/źródło: Stowarzyszenie Producentów Ryb Łososiowatych/