Logo PO RybactwoUWAGA RYBACY

 

Od dnia 2 do 8 października 2020 r. w opolskim oddziale regionalnym Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa prowadzony będzie nabór wniosków (w formie rekompensat), który ma na celu łagodzenie skutków gospodarczych epidemii COVID-19 dla branży akwakultury.

              Nabór prowadzony będzie w zakresie działania 2.8 "Środki dotyczące zdrowia publicznego" w ramach Priorytetu 2. Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo, zasobooszczędnej, innowacyjnej, konkurencyjnej i opartej na wiedzy, zawartego w Programie Operacyjnym "Rybactwo i Morze".

Lista wniosków o dofinansowanie do oceny zostanie utworzona na podstawie kolejności złożenia wniosku o dofinansowanie.

Więcej ionformacji na temat naboru wniosków znajduje się TUTAJ.