RLGDPrzedstawiamy Państwu stanowisko Zarządu Województwa Opolskiego popierające sprzeciw rybaków śródlądowych wobec likwidacji przeznaczonych dla nich rekompensat wodnośrodowiskowych w ramach Programu Operacyjnego "Rybactwo i Morze".   Pismo to zostało skierowane do Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej - Pana Marka Gróbarczyka.

PISMO ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO