RLGDW dniu 8 marca 2017 roku na prośbę kilku organizacji rybackich, odbyło się spotkanie z przedstawicielami MGMiŻŚ w sprawie realokacji środków finansowych z poddziałania  „Akwakultura świadcząca usługi środowiskowe” Priorytetu 2 PO „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020. Rybacy otrzymali informację, że Minister Marek Gróbarczyk „z uwagi na podjęte wcześniej zobowiązania” nie będzie w czasie tych rozmów obecny. Stronę rządową reprezentował dyrektor Janusz Wrona i Adam Sudyk z Departamentu Rybołówstwa MGMiŻŚ.

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele 5 organizacji rybackich: Polski Karp OP – Paweł Wielgosz i Andrzej Dmuchowski, PTR – Marek Ferlin i Tadeusz Michaś, SPRŁ – Anna Pyć, TPR Pan Karp – Zbigniew Szczepański, ZPR OP – Krzysztof Karoń i Marek Trzcieliński, a także Rybackiego Sztabu Kryzysowego – Sławomir Litwin.

 

Dyrektor Janusz Wrona na początek poprosił wszystkie organizacje o zaprezentowanie swoich stanowisk wobec zaistniałej sytuacji. Przedstawiciele środowiska rybackiego generalnie wyrazili oburzenie  po decyzji Ministra Marka Grabarczyka, a także najwyższe zaniepokojenie, co do trybu wprowadzania zmian bez konsultacji w zatwierdzonym programie operacyjnym. Powtórzone zostały argumenty o pozaprodukcyjnej roli gospodarki karpiowej, o złej sytuacji ekonomicznej wielu gospodarstw, o negatywnym wpływie tej decyzji również na potencjalne wykorzystanie środków unijnych na inwestycje w akwakulturze ekstensywnej. Zadano również pytania dotyczące powodów realokacji środków, a przy tym podważono sens kierowania środków na ochronę Bałtyku przez Polskę wobec jednoczesnej presji rybackiej pozostałych krajów basenu Morza Bałtyckiego. Rybacy chcieli się również dowiedzieć o szczegółowe cele użycia 92 mln euro zabieranych z priorytetu II do priorytetu I. Odniesiono się również negatywnie do wypowiedzi Pana Ministra M. Gróbarczyka w sejmie na temat rzekomo negatywnego wpływu wypłaty poprzedniej transzy rekompensat na osiągane ceny karpi. Pytano też o termin opublikowania rozporządzenia dotyczącego II priorytetu PO Rybactwo i Morze 2014-2020 i o wiele innych szczegółowych kwestii nurtujących obecnie rybaków.

 

Dyrektor Janusz Wrona odpowiedział na nieliczne pytania kierowane do siebie, w tym wyjaśnił, że rzeczone rozporządzenie powinno zostać opublikowane na stronach RCL 10. marca br. Starał się przekonać, że konsultacje społeczne są jeszcze przed nami, a ostatecznym dokumentem będzie uchwała Rady Ministrów, która jeśli będzie pozytywna dla propozycji MGMiŻŚ, będzie skutkować złożeniem oficjalnego wniosku do Komisji Europejskiej o zmiany w naszym PO Rybactwo i Morze 2014-2020. Natomiast pytania, które były kierowane przez zebranych do ministra, zostaną mu przekazane i ich autorzy powinni się spodziewać pisemnej odpowiedzi.

 

Po spotkaniu, większość uczestników udała się do Falent na ogólne zebranie rybaków zwołane przez Rybacki Sztab Kryzysowy. Podczas spotkania zebrani jednogłośnie zatwierdzili 13-osobowy zarząd Rybackiego Sztabu Kryzysowego. Omówiono rozmowę z przedstawicielami z MGMiŻŚ, co wywołało ożywioną dyskusję. Ustalono przewidywany bieg kolejnych spotkań z różnymi instytucjami rządowymi,a także dyskutowano nad formą wyrażania sprzeciwu w sprawie rekompensat. Relację ze spotkania można zobaczyć w TVP1