RLGD

Informujemy, że Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w dniach od 13 do 28 lutego br. przeprowadzi nabór wniosków o dofinansowanie w zakresie działania 2.5 Akwakultura świadcząca usługi środowiskowe w ramach Priorytetu 2 - Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo, zasobooszczędnej, innowacyjnej, konkurencyjnej i opartej na wiedzy zawartego w Programie Operacyjnym "Rybactwo i Morze". Informacje na temat naboru znajdują się na stronie ARiMR (tutaj).

Rybacka Lokalna Grupa Działania "Opolszczyzna" wspólnie z Opolskim Oddziałem ARiMR w dniu 31 stycznia 2018 r. przeprowadziła szkolenie z możliwości aplikowania o środki w ramach działania 2.5 Akwakultura świadcząca usługi środowiskowe Priorytetu 2 PO „Rybactwo i Morze” 2014-2020 (rekompensaty wodno-środowiskowe).

Szkolenie przeprowadzone zostało przez przedstawicieli Opolskiego Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa - Panią Jolantę Bińczycką - Naczelnik Wydziału ds. Wdrażania oraz Pana Leszka Mierzwę - Kierownika BWI. W szkoleniu uczestniczyli przedstawiciele sektora rybackiego z województwa opolskiego. Pani Jolanta Bińczycka w ciekawy sposób przedstawiła prezentację dot. możliwości ubiegania się o środki oraz odpowiadała na szereg pytań od licznie zgromadzonych rybaków.

PREZENTACJA ZE SZKOLENIA 

rekompensaty1rekompensaty2rekompensaty3rekompensaty4