Nabory dla rybaków

RLGD

Informujemy, że Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w dniach od 13 do 28 lutego br. przeprowadzi nabór wniosków o dofinansowanie w zakresie działania 2.5 Akwakultura świadcząca usługi środowiskowe w ramach Priorytetu 2 - Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo, zasobooszczędnej, innowacyjnej, konkurencyjnej i opartej na wiedzy zawartego w Programie Operacyjnym "Rybactwo i Morze". Informacje na temat naboru znajdują się na stronie ARiMR (tutaj).

Rybacka Lokalna Grupa Działania "Opolszczyzna" wspólnie z Opolskim Oddziałem ARiMR w dniu 31 stycznia 2018 r. przeprowadziła szkolenie z możliwości aplikowania o środki w ramach działania 2.5 Akwakultura świadcząca usługi środowiskowe Priorytetu 2 PO „Rybactwo i Morze” 2014-2020 (rekompensaty wodno-środowiskowe).

paragraf logo Z przyjemnością informujemy, iż z dniem 9 września 2016 weszło w życie Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 6 września 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy finansowej na realizację operacji w ramach Priorytetu 3. Wspieranie wdrażania Wspólnej Polityki Rybołówstwa, zawartego w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze”.

Treść Rozporządzenia znajdziecie Państwo TUTAJ