Czym jest Szlak Karpia?

„Szlak Karpia” to operacja realizowana w ramach środka 4.2. Wsparcie na rzecz współpracy międzyregionalnej i międzynarodowej PO RYBY 2007-2013. Lokalne Grupy Rybackie z terenu województwa opolskiego, dolnośląskiego, lubuskiego, małopolskiego, podkarpackiego, śląskiego i świętokrzyskiego wyznaczyły „Szlaku Karpia”, który jest marką identyfikującą miejsca związane z hodowlą, sprzedażą i przetwórstwem tej ryby. Szlak ten przebiega przez wszystkie tereny partnerskich LGR, łącząc je dzięki wspólnemu potencjałowi rybackiemu.

 

Operacja polegała na stworzeniu logo dla marki, jaką jest „Szlak karpia”. Logotyp umieszczony został na wszystkich materiałach dotyczących „Szlaku karpia” tworzonych oraz opracowywanych przez Lokalne Grupy Rybackie w ramach tego przedsięwzięcia, tj. na publikacji dotyczącej rozwoju sektora rybactwa śródlądowego, pn. Strategia Karp 2020, na mapach krajoznawczych, tablicach informacyjnych oraz na filmie o rybactwie śródlądowym.

Realizowane projekty w ramach „Szlaku Karpia”:

Na potrzeby korzystania z marki „Szlak Karpia” został opracowany jego logotyp. Logotyp ten można wykorzystywać we wszystkich przedsięwzięciach związanych z miejscem chowu , hodowli i przetwórstwa karpia oraz punktami sprzedaży bezpośredniej lub serwowania potraw z karpia i innych ryb słodkowodnych produkowanych w obiektach stawowych.

Księga znaku "Szlak Karpia"
Logo znaku "Szlak Karpia"
Logo znaku "Szlak Karpia"

Wszystkich chętnych, którzy chcą zostać posiadaczami mapy zapraszamy do biura RLGD Opolszczyzna.

Mapa krajoznawcza str. 1
Mapa krajoznawcza str. 2

Na terenie LGR „Opolszczyzna” zostało oznaczonych 37 miejsc związanych z rybactwem.

Tablice stanęły przy gospodarstwach rybackich, punktach sprzedaży ryb, łowiskach wędkarskich, lokalach gastronomicznych, a także siedzibach gmin należących do Stowarzyszenia. Na tablicach, oprócz danych adresowych, zamieszczone są ciekawostki o hodowli ryb, miejscu w którym jest ona postawiona czy walorach przyrodniczych lub historycznych występujących na danym terenie.

Tablice powstały na terenie wszystkich Lokalnych Grup Rybackich występujących w projekcie, tj. na terenie województw: opolskiego, dolnośląskiego, lubuskiego, małopolskiego, podkarpackiego, śląskiego i świętokrzyskiego, wyznaczając miejsca związane z hodowlą, sprzedażą i przetwórstwem karpia.

W przyszłości planuje się powiększanie listy oznaczonych miejsc.

Więcej na temat miejsc oznaczonych tablicami znajdziecie Państwo TUTAJ.

 

30 minutowy film opowiadający o pozytywnym wpływie hodowli karpia na walory przyrodnicze, w tym na funkcjonowanie Natury 2000.

Wszystkich zainteresowanych obejrzeniem filmu zapraszamy do odbioru bezpłatnego egzemplarza w Biurze RLGD, lub do obejrzenia on-line TUTAJ