Zarząd:
Prezes - Jakub Roszuk
Wiceprezes – Katarzyna Szewczyk
Członek - Marek Adamus

Komisja Rewizyjna:
Przewodniczący - Zbigniew Borek
Wiceprzewodniczący - Krzysztof Pawliszyn
Członek - Andrzej Szymala

Rada:
1.  Bartłomiej Kostrzewa
2.  Magdalena Wojciechowska
3.  Zbigniew Kosterkiewicz
4.  Maria Kania
5.  Marieta Kupka
6.  Marian Magdziarz
7.  Jarosław Stojko
8.  Janusz Preuhs
9.  Joanna Ptaszek
10. Magdalena Kotlarz
11. Aleksander Juszczyk
12. Agata Kruszelnicka
13. Bożena Sochor