Dokumenty RLGD

Statut obowiązuje od 12.04.2019 PDF ikona
Regulamin Zarządu obowiązuje od 21.12.2015 PDF ikona
Regulamin obrad Walnego Zgromadzenia Członków obowiązuje od 12.03.2021 PDF ikona
Regulamin Komisji Rewizyjnej obowiązuje od 21.12.2015 PDF ikona

Całość dokumentacji związanej z dotacjami z 

PO Rybactwo i Morze 2014-2020

- PDF ikona