Logo PO RybactwoUWAGA!

W związku z otrzymanym w dniu 18.12.2019r. pismem z Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej  ws. przyznania dla RLGD "Opolszczyzna" dodatkowy środków finansowych w wysokości 382 500,00 EUR z rezerwy wykonania w ramach Priorytetu IV PO Rybactwo i Morze, informujemy, że zamieszczony  do konsultacji w dniu 17.12.2019r. na naszej stronie internetowej projekt zaktualizowanej LSR jest nieaktualny.

W związku z powyższym, informujemy, że po przygotowaniu kolejnego projektu aktualizacji LSR  uwzględniającego dodatkowe środki przyznane dla RLGD "Opolszczyzna", zostanie on ponownie przedstawiony do Panstwa konsultacji.