W dniu 09 grudnia 2020 r. podpisaliśmy z Samorządem Województwa Opolskiego Umowę o dofinansowanie nr 00003-6523.3-SW0800002/20, na współfinansowanie operacji pt. "Realizacja działań edukacyjnych w obiektach gastronomicznych, placówkach oświatowych oraz na obszarach partnerskich LGD służących promocji rybackiego dziedzictwa kulturowego obszaru Stowarzyszenia Dolina Karpia i Stowarzyszenia RLGD "Opolszczyzna".

Projekt realizowany jest partnerstwie ze Stowarzyszeniem Dolina Karpia i dofinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego w ramach Programu Operacyjnego "Rybactwo i Morze". 

Kwota dofinansowania w ramach Programu Operacyjnego "Rybactwo i Morze" wynosi 204 000,00 zł (dofinansowanie 95%).

Celem projektu jest wypromowanie rybackiego dziedzictwa kulturowego obszarów Stowarzyszenia Dolina Karpia i Stowarzyszenia RLGD "Opolszczyna" poprzez współpracę lokalnych grup działania w zakresie edukacji międzyterytorialnej. 

Zakres projektu obejmuje zadania:     

   

  1. EDUKACJA W OBIEKTACH GASTRONOMICZNYCH.

 Planuje się przeprowadzić kompleksowe szkolenia gastronomiczne w 5 punktach gastronomicznych (restauracjach/barach) na terenie woj. opolskiego, w celu wprowadzenia lub poszerzenia oferty  dot. karpia i/lub innych lokalnych ryb słodkowodnych do menu danego obiektu. W ramach zadania planuje się przeprowadzenie następujących działań:

 - Szkolenia kulinarne dla pracowników danej restauracji,

- Szkolenia obsługi (kelnerzy, menedżerowie) z subiektywnej sprzedaży,

 - Wykonanie zestawu materiałów promocyjnych dla danej restauracji (ulotki, menu, tabliczki informacyjne),

 - Wizyta studyjna na Opolszczyźnie – kolacja degustacyjna podsumowująca projekt i podobne działania realizowane na terenie Stowarzyszenia Dolina Karpia

 

 2. EDUKACJA W SZKOŁACH GASTRONOMICZNYCH

 W ramach zadania planuje się przeprowadzenie następujących działań:

- Szkolenie dla nauczycieli szkół gastronomicznych z przyrządzania ryb i innych produktów regionalnych (2 edycje),

- Warsztat dla uczniów szkół gastronomicznych (10 edycji). 

 

3. EDUKACJA DLA MIESZKAŃCÓW

 W ramach zadania planuje się przeprowadzenie  6 edycji warsztatów kulinarnych dla mieszkańców woj. opolskiego z przyrządzania potraw z karpia/pstrąga.

 

4. EDUKACJA W PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH

  W ramach zadania planuje się przeprowadzenie m.in. następujących działań:

- Opracowanie i wydruk konspektów dla nauczycieli do przeprowadzenia lekcji o rybach i lokalnym środowisku wodnym (120szt.),

- Warsztaty przyrodniczo-gastronomiczne  dla dzieci i młodzieży nad stawami (15 edycji),

- Produkcja memory na zajęcia w przedszkolach i szkołach podstawowych - na grze  będą umieszczone rysunki okazów flory i  fauny występującej nad stawami (300 szt.),

 - Zakup przenośnej gry edukacyjnej nt. ryb słodkowodnych do przeprowadzenia lekcji plenerowych (3 szt.),

- Wydanie kolorowanki nt. flory i fauny stawowej (500 szt.) 

- Wydania atlasu ptaków oraz atlasu roślin (250szt.  - dla RLGD Opolszczyzna bezkosztowo).

 

5. WYDANIE FOLDERU EDUKACYJNEGO Z PRZEPISAMI NA POTRAWY Z RYB (3500szt.) 

 

Szczegóły projektu znajdują się w zestawieniu rzeczowo-finansowym: 

Zestawienie rzeczowo - finansowe - załącznik do umowy 

Zestawienie rzeczowo-finansowe - po zmianach wprowadzonych aneksem do umowy