W dniu 9 stycznia 2020 r. podpisaliśmy Umowę o dofinansowanie nr 00005-6523.4-SW0810005/19/20 na Koszty bieżące i aktywizację w roku 2020. Zarząd Województwa Opolskiego na warunkach określonych w umowie przyznał RLGD pomoc finansową w wysokości do 95% kosztów kwalifikowalnych ujętych w załączonym zestawieniu rzeczowo-finansowym, tj. w wysokości 300.067,00 zł. 

 

Celem operacji jest sprawne wdrażanie LSR, w tym Planu Komunikacji w 2020 roku. 

Przewidywane wyniki operacji: finansowy postęp we wdrażaniu LSR.

 

W ramach otrzymanej pomocy realizujemy m.in.:

- bieżące funkcjonowanie Biura RLGD (w tym współpraca z osobami/firmami zewnętrznymi na usługi doradztwa prawnego, pomocy informatycznej, obsługi księgowej, ochrony danych osobowych, itp.)

- szkolenie dla pracowników i Zarządu z udzielania pierwszej pomocy, 

- szkolenie okresowe BHP dla pracowników Biura, 

- szkolenie z wystąpień publicznych 

- Jesienną Konferencję Rybacką,

- stoiska promujące opolskie ryby oraz PO Rybactwo i Morze na terenie woj. opolskiego.

Zestawienie rzeczowo-finansowe stanowiące załącznik do umowy. 

pdf