Zapraszamy na stronę internetową: www.dlarybakow.info 

Zadanie polega na stworzeniu portalu informacyjny dla rybaków z prawidłowego prowadzenia gospodarstwa rybackiego.

LGD uczestniczące w zadaniu:

  1. RLGD „Opolszczyzna”
  2. Partnerstwo dla Doliny Baryczy
  3. Dolina Karpia
  4. RLGD Roztocze
  5. RLGD „Z Ikrą”
  6. RLGD Jurajska Ryba

Zakres informacji oparty jest na Kodeksie Dobrej Praktyki Rybackiej w Chowie i Hodowli Ryb stworzonej przez Towarzystwo Promocji Ryb. Portal będzie skierowany głównie do mniejszych, rodzinnych gospodarstw, w których nie ma wykwalifikowanej kadry. Założeniem jest zebranie wszystkich możliwych informacji dla rybaków, z zagadnień które znajdują się w Kodeksie. Na portalu każdy rybak powinien znaleźć odpowiedź na poszczególne pytania w Kodeksie - w formie linków do stron źródłowych (jeśli jest taka możliwość) lub w formie opracowanego materiału (np. pdf). Będą także zamieszczone wzory regulaminów, druków i innych dokumentów lub linki gdzie można je znaleźć.