Koszty bieżące i aktywizacja na rok 2018

47319655 267182833967561 8863969590137323520 n

Coroczną tradycją stała się już organizowana przez Rybacką Lokalną Grupę Działania „Opolszczyzna”  jesienna konferencja rybacka poświęcona szeroko pojętej tematyce rybackiej. Tegoroczna edycja konferencji odbyła się 16 listopada 2018r. w Ośrodku Kultury w Niemodlinie. Dzięki współpracy z Oddziałem Terenowym Krajowego Ośrodka Wspierania Rolnictwa w Opolu została ona rozszerzona o część poświęconą promocji i sprzedaży lokalnych, certyfikowanych produktów.

RLGDInformujemy, iż w dniu 20 marca 2018 r. Rada RLGD "Opolszczyzna" na Posiedzeniu w Turawie, dokonała oceny wszystkich wniosków złożonych w ramach przeprowadzonych Naborów: od 1/2018 do 9/2018. 

Dokumenty z przeprowadzonej oceny wraz z wnioskami operacji wybranych do dofinansowania zostaną w dniu 27.03.2018 przekazane do Urzędu Marszałkowskiego.

W dniu 17 stycznia 2017 podpisaliśmy Umowę o dofinansowanie nr 00001-6523.4-SW0810003/17/18 na Koszty bieżące i aktywizację w roku 2018. Zarząd Województwa Opolskiego na warunkach określonych w umowie przyznał RLGD pomoc finansową w wysokości do 95% kosztów kwalifikowalnych ujętych w załączonym zestawieniu rzeczowo-finansowym, tj. w wysokości 284.476,00 zł. 

 

Celem operacji jest sprawne wdrażanie LSR, w tym Planu Komunikacji w 2018 roku. 

Przewidywane wyniki operacji: finansowy postęp we wdrażaniu LSR.

 

W ramach otrzymanej pomocy realizujemy m.in.:

- szkolenia dla członków Rady, pracowników biura i Zarządu dot. dokumentów programowych, Lokalnej Strategii Rozwoju,

- szkolenia dla potencjalnych beneficjentów, 

- szkolenie z zakresu wypełniania dokumentacji aplikacyjnej dot. rekompensat wodno-środowiskowych w ramach PO "Rybactwo i Morze"

- szkolenie dla pracowników i Zarządu z programu Excel, 

- szkolenie dla pracowników i Zarządu z udzielania pierwszej pomocy, 

- szkolenie okresowe BHP dla pracowników Biura, 

- Jesienną Konferencję Rybacką,

- folder promocyjny. 

 

Zestawienie rzeczowo-finansowe stanowiące załącznik do umowy. 

 

pdf