Informujemy, iż składki w 2018 roku, zgodnie z Uchwałą Zarządu RLGD "Opolszczyzna" kształtują się na następującym poziomie: 

1. dla Gmin – 0,90 zł od jednego mieszkańca wg. stanu na rok poprzedzający kolejny rok budżetowy

2. dla podmiotów gospodarczych z sektora rybactwa (w zależności od powierzchni stawów):
- do 5 ha - 350,00 zł
- powyżej 5 ha do 20 ha - 1.000,00 zł,
- powyżej 20 ha do 50 ha - 1.750,00 zł,
- powyżej 50 ha - 2.500,00 zł.

3. dla przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą poza sektorem rybactwa – 350,-

4. dla członków zwyczajnych będących podmiotami sektora społecznego oraz osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej – 80,00 zł

 

UCHWAŁY ZARZĄDU W SPRAWIE PRZYZNANIA SKŁADEK W 2018

Uchwała nr 7/Z9/17 z 28 września 2017

Uchwała nr 3/Z12/17 z 20 grudnia 2017