kormoran1Kormorany na Opolszczyźnie

W dniu 25 stycznia 2014 r. na terenie Gospodarstwa Rybackiego Lasów Państwowych w Krogulnej odbyło się robocze spotkanie dotyczące badań nt. oszacowania presji kormorana czarnego na ichtiofaunę wód Lokalnej Grupy Rybackiej „Opolszczyzna".

Takie same badania są prowadzone na terenie działania Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Żabi Kraj" z siedzibą w Skoczowie. Zadanie jest realizowane w ramach działania 4.2. „Wsparcie na rzecz współpracy międzyregionalnej i międzynarodowej", objętego Programem Operacyjnym „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013".

 

Prowadzący te badania prof. Andrzeja Martyniaka, dr hab. Piotr Hliwa i dr wet. Piotr Gomułka przedstawili informacje nt. analizy składu jakościowego i ilościowego diety kormoranów na podstawie zawartości żołądków ptaków odstrzelonych na Opolszczyźnie zarówno na wodach otwartych, jak i na terenie stawów rybnych.

W wyniku tego stwierdzono istotny udział ryb hodowlanych, przede wszystkim karpia, w pokarmie tych ptaków. W przeciwieństwie do wód otwartych (rzek, jezior) aktualnie brak jest metod szacowania strat powodowanych żerowaniem kormorana na stawach rybnych, dlatego rozpoczęto prace nad modelem matematycznym, który byłby obiektywnym narzędziem w tego typu analizach. Spotkanie w Gospodarstwie Krogulna miało służyć m.in. uzyskaniu jak największej ilości informacji od hodowców, potrzebnych do konstrukcji i walidacji takiego modelu.

Warto podkreślić, że opracowywany na podstawie badań dokument będzie pierwszym w Polsce oficjalnym raportem wpływu kormorana na hodowlę ryb w stawach. Polecamy uwadze dotychczasowe wyniki badań zawarte w prezentacji pt. Dieta kormorana czarnego na wodach LGR „Opolszczyzna".

Dziękujemy za liczną frekwencję rybakom oraz przedstawicielom Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego z siedzibą w Opolu (dyr. Jakub Roszuk) a panu dyrektorowi Januszowi Preuhsowi za miłą gościnę.

 

 

Dieta kormorana czarnego na wodach LGR Opolszczyzna.pdf

Dodaj komentarz


Kod antyspamowy
Odśwież