RLGD

Szanowni Członkowie Stowarzyszenia Rybacka Lokalna Grupa Działania "Opolszczyzna"!

W imieniu Zarządu serdecznie zapraszamy na sprawozdawcze posiedzenie Walnego Zebrania Członków  w dniu 15 czerwca 2018, na godzinę 8:45 (I termin), 9:00 (II termin) w Nadleśnictwie Opole (Groszowicka 10, 45-517 Opole).

Podczas spotkania zaplanowane jest m.in. zatwierdzenie sprawozdania finansowego stowarzyszenia za rok 2017, zatwierdznie sprawozdania Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Rady oraz udzelenie absolutorium członkom Zarządu za rok 2017r.

 

PLANOWANY PORZĄDEK OBRAD

PROPOZYCJE UCHWAŁ