W dniu 27 listopada 2018 r. odbyło się posiedzenie Rady RLGD "Opolszczyzna", na którym został oceniony m.in. wniosek złożony w ramach ogłoszenia o zamiarze realizacji operacji własnej. 

Dokumenty do pobrania:  

1. PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA 

2. LISTA OPERACJI ZGODNYCH Z LSR W RAMACH OGŁOSZENIA O OPERACJI WŁASNEJ NR OW/1/2018

3. LISTA OPERACJI WYBRANYCH W RAMACH  OGŁOSZENIA O OPERACJI WŁASNEJ NR OW/1/2018