Informujemy, że w dniu 3 marca 2023r., od godz. 9:00 w formule on - line odbywać się będzie posiedzenie członków Rady RLGD "Opolszczyzna".

Podczas posiedzenia oceniane będą wnioski złożone w ramach sześciu naborów (numery naborów od 1/2023 do 6/2023) przeprowadzonych w RLGD "Opolszczyzna" w dniach 16 - 27 stycznia 2023r. 

Ocenie podlegać będzie również wniosek na realizację operacji własnej przez RLGD Opolszczyzna pt. "Promocja kulinarnego potencjału opolskich ryb poprzez organizację warsztatów gastronomicznych". 

PORZĄDEK OBRAD