Poniżej załączamy otrzymane interpretacje/pisma z Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej lub Urzędów Marszałkowskich, zawierające dodatkowe informacje w sprawie możliwości ubiegania się o pomoc z Priorytetu 4. PO Rybactwo i Morze 2014 -2020 

Data pisma Podmiot wystawiający Krótki opis Treść dokumentu
04-11-2016 MGMiŻŚ Odpowiedź na różne pytania Sieci Południowej LGR z zakresu Priorytetu 4. PDF ikona
25-04-2017 MGMiŻŚ Prawo pracy w kontekście realizacji wskaźników zw. z miejscami pracy w ramach Prioretetu 4 - poradnik dot. prawa pracy  PDF ikona
26-04-2017 MGMiŻŚ Biznes plan i trwałość gospodarcza dla beneficjentów, których działalność nie jest nastawiona na osiągnięcie zysku (stowarzyszenia, gminy, fundacje)   PDF ikona
28-04-2017  MGMiŻŚ Interpretacja w sprawie zwiększonej intensywności pomocy (85%)  PDF ikona
 25-05-2017 MGMiŻŚ   Odpowiedź na różne pytania Sieci Południowej LGR z zakresu Priorytetu 4. PDF ikona