Znalezione obrazy dla zapytania farnetW listopadzie 2017 roku odbyło się kolejne spotkanie Sieci Farnet, w której uczestniczyli przedstawiciele lokalnych grup rybackich z całej Europy. Nasze stowarzyszenie reprezentował Prezes Jakub Roszuk. Spotkanie zorganizowane zostało u naszych zachodnich sąsiadów - w Niemczech, a dotyczyło tematu integrowania akwakultury w społecznościach lokalnych. 

Rozmawiano o różnych aspektach funkcjonowania akwakultury.
Jednym z tematów było omówienie wsparcia producentów akwakultury przez lokalne grupy rybackie w lepszej integracji na swoim obszarze (np. poszukiwanie nowych form działalnosci, krótkie łańcuchy dostaw, różnicowanie działalności gospodarstw, poprawa wizerunku, poszukiwanie partnerów).
Uczestnicy w grupach o podobnym typie akwakultury omawiali wyzwania, na jakie napotykają hodowcy ryb na ich terenie w zakresie powiązań ze społecznością lokalną. Dyskutowano także, w jaki sposób można wykorzystać akwakulturę jako koło zamachowe rozwoju danego obszaru (zapewnienie wzrostu gospodarczego, źródło tożsamości zarówno dla mieszkańców jak i turystów, budowanie spójności społecznej).

Zorganizowano także wyjazd studyjny po Bawarii, w tym po gospodarstwach rybackich oraz muzeach pokazujących historię rybactwa śródlądowego.   

Szersza relacja i zdjęcia ze spotkania znajdują się na stronie FARNET. 

20171122 20423520171122 13371920171122 133333