Zapraszamy zorganizowane grupy - do 25 osób z opiekunami, dzieci i młodzieży z terenu województwa opolskiego, do uczestnictwa w lekcjach plenerowych połączonych z warsztatami kulinarnymi. 

Lekcje  są częścią projektu pn.: „Głos mają ryby. Ochrona dziedzictwa kulturowego i bioróżnorodności w środowiskach wodnych w Muzeum Wsi Opolskiej i na terenie Śląska Opolskiego”- RPOP.05.01.00-16-0013/19, realizowanego w ramach RPO WO na lata 2014 – 2020. Liderem projektu jest Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu, natomiast partnerami są Województwo Opolskie, Stowarzyszenie "Euro-Country" oraz Rybacka Lokalna Grupa Działania "Opolszczyzna".

W latach 2021-2022 planujemy przeprowadzić 15 edycji lekcji. Ich celem jest pokazanie bogatej bioróżnorodności występującej wokół stawów hodowlanych oraz pokazanie walorów smakowych i zdrowotnych lokalnych ryb. 

Zastrzegamy zmianę terminów, zwłaszcza w związku z trwającą pandemią. 

W związku z ograniczoną liczbą miejsc, decyduje kolejność zgłoszeń.