Rybacka Lokalna Grupa Działania "Opolszczyzna", w związku z realizacją projektu partnerskiego pn. „Głos mają ryby”, zaprasza do złożenia oferty na  realizację usługi polegającej na opracowaniu merytorycznym z autorską dokumentacją fotograficzną przewodnika po florze i faunie opolskich stawów, mającym na celu przybliżenie tematu zwiedzającym gospodarstwa rybackie.

Projekt „Głos mają ryby” jest dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 w zakresie bioróżnorodności w środowiskach wodnych.

 

Zapytanie ma na celu oszacowanie ceny. 

 

Treść zapytania ofertowego: pdf

 

RPO+PL+OPO+EFRR