Glos maja ryby

Dziś w Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu podpisana została umowa na realizację projektu dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 w zakresie bioróżnorodności w środowiskach wodnych. Umowę podpisało Muzeum Wsi Opolskiej. Partnerami projektu, oprócz nas, są Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego wraz ze Stobrawskim Parkiem Krajobrazowym oraz Stowarzyszenie LGD Euro-Country. 

Muzeum Wsi Opolskiej w ramach pozyskanych środków, wybuduje stałą ekspozycję dotyczacą opolskiego rybołówstwa oraz ochrony bioróżnorodności. Wszyscy partnerzy w ramach projektu będą przeprowadzali szereg zadań edukacyjnych i informacyjnych. 

 

W ramach ponad 3,5 mln zł dofinansowania z RPO planuje się m.in. 

Urządzenie stałej ekspozycja  dot. rybołóstwa, ochrony bioróżnorodności w środowisku przyrodniczym oraz popularyzująca postawy proekologiczne
- Opracowanie przewodnika o florze i faunie zawierający przegląd gatunków roślin i zwierząt występujących czy też mających swoje siedliska na stawach oraz w ich bliskim otoczeniu
- Przeprowadzenie ekspertyzy przyrodniczej pod kątem ochrony cennych siedlisk oraz edukacji przyrodniczej w Stobrawskim Parku Krajobrazowym
- Renaturalizacja stawów
Przeprowadzenie działań edukacyjno-informacyjnych m. in. konkurs plastyczny, wydanie materiałów edukacyjnych dla najmłodszych oraz warsztaty

Bardzo cieszymy się z przyznanych środków! Powstanie miejsce gdzie będzie można zobaczyć historię opolskiego rybactwa!

IMG 7784IMG 7803IMG 7792IMG 7780

102706512 293985995110012 2151299548111778334 n