Drukuj

trzy loga UE RLGD

Rejestr złożonych wniosków w ramach naboru nr 7/2019

Zakres tematyczny operacji, których dotyczy nabór :

Przedsięwzięcie 2.3.2 Rozwój oferty sektora rybackiego związanych z usługami turystycznymi i okołoturystycznymi

Data ogłoszenia naboru: 11 marca 2019 r.

Data trwania naboru : od 25 marca 2019 r.  do 5 kwietnia 2019 r.

Limit dostępnych środków w ramach naboru: 600.00,00 zł

LP.

Imię i nazwisko/

Nazwa Wnioskodawcy

Tytuł operacji

Wnioskowana kwota dofinansowania

Numer wniosku o dofinansowanie

Data i godzina wpływu wniosku o dofinansowanie

1

Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Opolu 

 Przebudowa Domu Rybaka na terenie Ośrodka Wędkarsko - Turystycznego "Rybaczówka" w Turawie  200.000,00 7/2019-2.3.2-1

5-04-2019 
godz. 13:20 

2  Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Opolu  Remont budynku i zagospodarowanie terenu na obszarze Ośrodka Zarybieniowego Poliwoda w Biestrzynniku celem rozwoju oferty turystycznej  200.000,00 7/2019-2.3.2-2   5-04-2019 
godz. 13:35

RAZEM:

 400.000,00