W dniu 3 marca 2023 r. odbyło się posiedzenie Rady RLGD "Opolszczyzna", na którym zostały ocenione m.in. wnioski złożone w ramach naboru 5/2023  

 

Dokumenty do pobrania:  

1. PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA 

2. LISTA OPERACJI ZGODNYCH Z LSR W RAMACH NABORU 5/2023

3.LISTA OPERACJI WYBRANYCH W RAMACH NABORU 5/2023

 

trzy loga UE RLGD

LISTA OPERACJI WYBRANYCH DO DOFINANSOWANIA
Lp. Nr wniosku Imię i nazwisko/ Nazwa Wnioskodawcy Tytuł operacji Liczba przyznanych punktów Przyznana kwota wsparcia Czy operacja mieści się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu o naborze wniosków (TAK/NIE)
1 5/2023-2.3.2-1 Wacław Landwójtowicz  Utworzenie bazy noclegowej na terenie gospodarstwa rybackiego  40,00 200.000,00 TAK