Drukuj

trzy loga UE RLGD

Rejestr złożonych wniosków w ramach naboru nr 7/2020

Zakres tematyczny operacji, których dotyczy nabór :

Przedsięwzięcie 2.3.2 – Rozwój oferty sektora rybackiego związanej z usługami turystycznymi i okołoturystycznymi

Data ogłoszenia naboru: 18 maja 2020 r.

Data trwania naboru : od 4 czerwca 2020 r.  do 19 czerwca 2020 r.

Limit dostępnych środków w ramach naboru:  410 000,00 zł

LP.

Imię i nazwisko/

Nazwa Wnioskodawcy

Tytuł operacji

Wnioskowana kwota dofinansowania

Numer wniosku o dofinansowanie

Data i godzina wpływu wniosku o dofinansowanie

1.

-

-

-

-

-

2.

-

-

-

-

-

RAZEM:

-

W ramach naboru nr 7/2020 nie złożono żadnego wniosku o dofinansowanie.

Niewykorzystany limit: 410.000,00 zł