trzy loga UE RLGD

 

Rybacka Lokalna Grupa Działania "Opolszczyzna" informuje, że w dniach 07 maja do 18 maja 2018 roku przeprowadziła 9 naborów wniosków w ramach realizacji lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność, objętych Priorytetem 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, zawartym w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze”. 

Nabory zostały przeprowadzone na niżej wymienione PRZEDSIĘWZIĘCIA.

Ogłoszenia o naborach, z opisem warunków wsparcia oraz szczegółami danego naboru znajdują się przy poszczególnych Przedsięwzięciach. 

Zachęcamy także do bezpłatnych konsultacji z pracownikami biura: tel. 535 797 544 oraz 535 380 010. 

 

 

Lp.

Numer naboru

Numer Przedsię-wzięcia

Nazwa Przedsięwzięcia

Kwota naboru

 

1.

10/2018

1.1.1

Budowa, przebudowa, rozbudowa i/lub adaptacja obiektów, służących gospodarce rybackiej oraz do chowu i hodowli ryb

749.032,00 zł

 

2.

11/2018

1.1.2

Wyposażenie obiektów, służących gospodarce rybackiej oraz do chowu i hodowli ryb w sprzęt, urządzenia i/lub innowacyjną technologię na obszarze RLGD

17.345,00 zł

 

3.

12/2018

1.2.2

Podejmowanie, wykonywanie lub rozwijanie działalności służącej rozwojowi sektora rybackiego

709.945,00 zł

 

4.

13/2018

2.1.1

Przywracanie, zabezpieczanie lub odtwarzanie potencjału produkcyjnego sektora rybactwa lub pierwotnego stanu środowiska obszarów rybackich RLGD oraz rewitalizacja terenów przyległych do cieków i akwenów

241.659,00 zł

 

5.

14/2018

2.2.1

Budowa, rozbudowa, przebudowa i adaptacja obiektów wraz z ich wyposażeniem związanych z promocją, edukacją, tradycją i kulturą rybacką

800.000,01 zł

 

6.

15/2018

2.3.1

Budowa infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej i odpoczynkowej wokół zbiorników wodnych oraz wzdłuż rzek

298.394,00 zł

 

7.

16/2018

2.4.1

Tworzenie spójnego systemu promocji obiektów turystycznych związanych z tradycją i kulturą rybacką

100 000,00zł

 

8.

17/2018

2.4.2

Działania społeczne promujące specyfikę obszaru

18.545,00zł

 

9.

18/2018

2.4.3

Zagospodarowanie przestrzeni i budowa obiektów pełniących funkcje ekspozycyjne, edukacyjne, handlowe oraz ich wyposażenie.

14.373,00zł

OGŁOSZENIA O NABORACH


ZŁOŻONE WNIOSKI W RAMACH NABORÓW 


 INFORMACJA O POSIEDZENIU RADY - 20 czerwca 2018


ZAKOŃCZENIE OCENY OPERACJI ZŁOŻONYCH W RAMACH NABORÓW 10/2018 - 18/2018


 POSIEDZENIE RADY RLGD PO ZŁOŻONYCH PROTESTACH - 12 LIPCA 2018