PO RYBACTWOiMORZE26 lipca 2018 r. Samorząd Województwa Opolskiego podpisał kolejne umowy z beneficjentami Prioretetu 4. PO Rybactwo i Morze. Podczas uroczystego podpisania pięciu umów, nie zabrakło czasu na wymianę doświadczeń, rozmów o opolskim rybactwie oraz o planach na przyszłość. 


Beneficjetami Programu Operacyjnego zostali: 

1. Jolanta Kotlarz z projektem Wyposażenie gospodarstwa rybackiego w Krzywej Górze w maszyny i urządzenia celem rozwoju obiektu, kwota dofinansowania 142 760,00 zł

2. Samorządowe Centrum Kultury, Turystyki i Rekreacji w Popielowie z projektem  Budowa budynku ekspozycji rybackiej wraz z zapleczem sanitarnym , kwota dofinansowania 123.345,00 

3. Krzysztof Pawliszyn, z projektem Wykonanie stacji transformatorowej wraz z linią kablową na obiekcie stawowym zlokalizowanym w Miejscu, niezbędnych do dalszego rozwoju łańcucha dostaw na etapie produkcji i obrotu produktami sektora rybołówstwa, kwota dofinansowania 77.312,00 zł

4. Dom Kultury w Ozimku, z projektem Sztuka wody, kwota dofinansowania  21 699,00 zł 

5. Ośrodek Kultury w Niemodlinie, z projektem Święto Karpia 2018/Carp Festival, kwota dofinansowania 59.756,00zł.

Gratulujemy wszystkim Beneficjentom życząc pozytywnej i bezproblemowej realizacji swoich projektów. 

trzy loga UE RLGD

DK OzimekJ KotlarzOK NiemodlinPawliszynPopielowogolneIMG 4518IMG 4548