Drukuj

W dniu 7 maja 2019 r. odbyło się posiedzenie Rady RLGD "Opolszczyzna", na którym zostały ocenione m.in. wnioski złożone w ramach naboru 4/2019.  

Dokumenty do pobrania:  

 1. PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA 

 2. LISTA OPERACJI ZGODNYCH Z LSR W RAMACH NABORU 4/2019 

 3. LISTA OPERACJI WYBRANYCH W RAMACH NABORU 4/2019

trzy loga UE RLGD

LISTA OPERACJI WYBRANYCH DO DOFINANSOWANIA
Lp. Nr wniosku Imię i nazwisko/ Nazwa Wnioskodawcy Tytuł operacji Liczba przyznanych punktów Przyznana kwota wsparcia Czy operacja mieści się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu o naborze wniosków (TAK/NIE)
1 4/2019/1.2.3-2 Marcin Bartoń  Rozwój działalności w zakresie świadczenia usług wspomagających produkcję roślinną 39.00 342 265.00 zł TAK
2 4/2019/1.2.3-1 Rafał Kotlarz Rozwój działalności rolniczej w kierunku chowu i hodowli bydła oraz świadczenia usług wspomagających produkcję roślinną i zwierzęcą 39.00 400 000.00 zł TAK