Drukuj

trzy loga UE RLGD

Rejestr złożonych wniosków w ramach naboru nr 4/2019

Zakres tematyczny operacji, których dotyczy nabór :

Przedsięwzięcie 1.2.3 Wspieranie dywersyfikacji zatrudnienia osób mających pracę związaną z sektorem rybactwa w drodze tworzenia lub utrzymania miejsc pracy, nie związanych z podstawową działalnością rybacką

Data ogłoszenia naboru: 11 marca 2019 r.

Data trwania naboru : od 25 marca 2019 r.  do 5 kwietnia 2019 r.

Limit dostępnych środków w ramach naboru: 800.00,00 zł

LP.

Imię i nazwisko/

Nazwa Wnioskodawcy

Tytuł operacji

Wnioskowana kwota dofinansowania

Numer wniosku o dofinansowanie

Data i godzina wpływu wniosku o dofinansowanie

1

Rafał Kotlarz 

Rozwój działalności rolniczej w kierunku chowu i hodowli bydła oraz świadczenia usług wspomagających produkcję roślinną i zwierzęcą   400.000,00 4/2019-1.2.3-1

5-04-2019 
godz. 13:40

2 Marcin Bartoń  Rozwój działalności w zakresie świadczenia usług wspomagających produkcję roślinną   342.265,00  4/2019-1.2.3-2 5-04-2019 
godz. 13:45 
 

RAZEM:

742.265,00