Drukuj

trzy loga UE RLGD

Rejestr złożonych wniosków w ramach naboru nr 4/2021

 

Zakres tematyczny operacji, których dotyczy nabór :

Przedsięwzięcie 1.2.3 – Wspieranie dywersyfikacji zatrudnienia osób mających pracę związaną z sektorem rybactwa w drodze tworzenia lub utrzymania miejsc pracy, nie związanych z podstawową działalnością rybacką

Data ogłoszenia naboru: 01 kwietnia 2021 r.

Data trwania naboru : od 19 kwietnia 2021 r.  do 30 kwietnia 2021 r.

Limit dostępnych środków w ramach naboru:  153.104,23 zł

 

LP.

Imię i nazwisko/

Nazwa Wnioskodawcy

Tytuł operacji

Wnioskowana kwota dofinansowania

Numer wniosku o dofinansowanie

Data i godzina wpływu wniosku o dofinansowanie

1.

Firma Handlowo - Usługowa Krzysztof Pawliszyn

Rozwój prowadzonej działalności  gospodarczej poprzez zakup środka transportu

50.750,00

4/2021-1.2.3-1

30 kwietnia 2021r., godz. 13:25

RAZEM:

50.750,00

 

Niewykorzystany limit: 102.354,23