trzy loga UE RLGD

Rejestr złożonych wniosków w ramach naboru nr 2/2019

Zakres tematyczny operacji, których dotyczy nabór :

Przedsięwzięcie 1.1.3 – Poprawa dostępności obiektów służących gospodarce rybackiej

Data ogłoszenia naboru: 11 marca 2019 r.

Data trwania naboru : od 25 marca 2019 r.  do 5 kwietnia 2019 r.

Limit dostępnych środków w ramach naboru: 400.000,00 zł

LP.

Imię i nazwisko/

Nazwa Wnioskodawcy

Tytuł operacji

Wnioskowana kwota dofinansowania

Numer wniosku o dofinansowanie

Data i godzina wpływu wniosku o dofinansowanie

1

Krzysztof Pawliszyn

Przebudowa drogi dojazdowej do magazynów ryb zlokalizowanych w miejscowości Miejsce  322.688,00 zł  2/2019-1.1.3-1

5-04-2019 
godz. 13:50 

RAZEM:

 322.688,00 zł