trzy loga UE RLGD

 

Rejestr złożonych wniosków w ramach naboru nr 10/2019

Zakres tematyczny operacji, których dotyczy nabór :

Przedsięwzięcie 2.4.3 – Zagospodarowanie przestrzeni i budowa obiektów pełniących funkcje ekspozycyjne, edukacyjne i handlowe oraz ich wyposażenie

Data ogłoszenia naboru: 11 marca 2019 r.

Data trwania naboru : od 25 marca 2019 r.  do 5 kwietnia 2019 r.

Limit dostępnych środków w ramach naboru:  300.000,00 zł

LP.

Imię i nazwisko/

Nazwa Wnioskodawcy

Tytuł operacji

Wnioskowana kwota dofinansowania

Numer wniosku o dofinansowanie

Data i godzina wpływu wniosku o dofinansowanie

1.

Fundacja na rzecz Zamku Książecego Niemodlin 1313

Zagospodarowanie przestrzeni parku Zamku Niemodlin i wyposażenie w infrastrukturę promującą dzedzictwo kulturowe na obszarach rybackich 200.000,00zł 10/2019-2.4.3-1 5 kwietnia 2019 r.
godz. 13:55

RAZEM:

200.000,00zł