trzy loga UE RLGD

Rejestr złożonych wniosków w ramach naboru nr 6/2021

Zakres tematyczny operacji, których dotyczy nabór :

Przedsięwzięcie 2.4.3 – Zagospodarowanie przestrzeni i budowa obiektów pełniących funkcje ekspozycyjne, edukacyjne, handlowe oraz ich wyposażenie

Data ogłoszenia naboru: 01 kwietnia 2021 r.

Data trwania naboru : od 19 kwietnia 2021 r.  do 30 kwietnia 2021 r.

Limit dostępnych środków w ramach naboru:  160.181,25  zł

 

LP.

Imię i nazwisko/

Nazwa Wnioskodawcy

Tytuł operacji

Wnioskowana kwota dofinansowania

Numer wniosku o dofinansowanie

Data i godzina wpływu wniosku o dofinansowanie

1.

Gmina Murów

Zagospodarowanie przestrzeni placu w Nowych Budkowicach poprzez budowę ciągu pieszo - jezdnego i wyposażenie w infrastrukturę promującą dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze 123.157,00 6/2021-2.4.3-1 21 kwietnia 2021r., godz. 14:25

RAZEM:

123.157,00

 

Niewykorzystany limit w ramach naboru: 37.024,25 zł