RLGDMiło nam poinformować, iż dzisiaj Samorząd Województwa Opolskiego podpisał ostatnie dwie umowy z pierwszych naborów przeprowadzonych przez RLGD "Opolszczyzna" w czerwcu br w ramach Priorytetu IV PO Rybactwo i Morze 2014-2020. W ramach przeprowadzonych naborów podpisano łącznie 9 umów na łączną kwotę wsparcia 2,3 mln PLN (w tym EFMR 1,9 mln PLN). Zakontraktowane środki przeznaczone są m.in. na utworzenie smażalni ryb przy kompleksie hotelowo-rekreacyjnym "Hotel Bajka" w Grodźcu, turystyczno-rekreacyjnego zagospodarowanie terenu wokół Jeziora Średniego w Turawie oraz budowę przystani wodnej w Nowych Siołkowicach. Lista wszystkich podpisanych umów znajduje się TUTAJ. Gratulujemy wszystkim beneficjentom. Jednocześnie informujemy, iż kolejne nabory już w I kwartale 2018. W styczniu 2018 planujemy przeprowadzić szkolenie dla potencjalnych beneficjentów. O szczegółach będziemy informowali na naszej stronie. Zachęcamy także do bezpłatnych indywidualnych spotkań doradczych z pracownikami biura.