PZW 3Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Opolu dołączył dziś do grona beneficjentów Priorytetu IV PO Rybactwo i Morze 2014-2020. W Urzędzie Marszałkowskim Województwa Opolskiego zostały dzisiaj podpisane dwie umowy. 

W ramach pierwszej inwestycji, PZW dokona wykoszenia Stawu Hutnik w Tułowicach Małych wraz z zakupem niezbędnego sprzętu oraz wyposażenia dla Społecznej Straży Rybackiej. Drugi projekt dotyczy natomiast modernizacji Ośrodka Wędkarsko-Turystycznego „Rybaczówka” w Turawie. Gratulujemy!

PZWPZW 3PZW 4PZW 5