trzy loga UE RLGD

 

Rejestr złożonych wniosków w ramach naboru nr 9/2019

Zakres tematyczny operacji, których dotyczy nabór :

Przedsięwzięcie 2.4.2 – Działania społeczne promujące specyfikę obszaru RLGD

Data ogłoszenia naboru: 11 marca 2019 r.

Data trwania naboru : od 25 marca 2019 r.  do 5 kwietnia 2019 r.

Limit dostępnych środków w ramach naboru:  105.583,00 zł

 

LP.

Imię i nazwisko/

Nazwa Wnioskodawcy

Tytuł operacji

Wnioskowana kwota dofinansowania

Numer wniosku o dofinansowanie

Data i godzina wpływu wniosku o dofinansowanie

1.

Dom Kultury w Ozimku

Święto pstrąga 96.007,66 9/2019-2.4.2-1

5 kwietnia 2019 r., 

godz. 12:55

RAZEM:

96.007,66