W dniu 20 czerwca 2018 r. odbyło się posiedzenie Rady RLGD "Opolszczyzna", na którym zostały ocenione m.in. wnioski złożone w ramach naboru 17/2018.  

 

Dokumenty do pobrania:  

 

1. PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA 

2. LISTA OPERACJI ZGODNYCH Z LSR W RAMACH NABORU 17/2018 

3. LISTA OPERACJI WYBRANYCH W RAMACH NABORU 17/2018

 

trzy loga UE RLGD

LISTA OPERACJI WYBRANYCH DO DOFINANSOWANIA
Lp. Nr wniosku Imię i nazwisko/ Nazwa Wnioskodawcy Tytuł operacji Liczba przyznanych punktów Przyznana kwota wsparcia Czy operacja mieści się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu o naborze wniosków (TAK/NIE)
1 17/2018-2.4.2-1  Gmina Zębowice Święto ryb w Gminie Zębowice 2018 48.00 12.962,00 zł TAK