W dniu 20 marca 2018 r. odbyło się posiedzenie Rady RLGD "Opolszczyzna", na którym zostały ocenione m.in. wnioski złożone w ramach naboru 8/2018.  

 

Dokumenty do pobrania:  

 

1. PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA 

2. LISTA OPERACJI ZGODNYCH Z LSR W RAMACH NABORU 8/2018 

3. LISTA OPERACJI OCENIONYCH W RAMACH NABORU 8/2018

 

trzy loga UE RLGD

LISTA OPERACJI WYBRANYCH DO DOFINANSOWANIA
Lp. Nr wniosku Imię i nazwisko/ Nazwa Wnioskodawcy Tytuł operacji Liczba przyznanych punktów Przyznana kwota wsparcia Czy operacja mieści się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu o naborze wniosków (TAK/NIE)
1 8/2018-2.4.2-1 Ośrodek Kultury w Niemodlinie  Święto Karpia 2018 / Carp Festival 73.00 59 756.00 zł TAK
2 8/2018-2.4.2-2 Dom Kultury w Ozimku  "Sztuka wody" 51.00 21 699.00 zł TAK