W dniu 3 marca 2023 r. odbyło się posiedzenie Rady RLGD "Opolszczyzna", na którym zostały ocenione m.in. wnioski złożone w ramach naboru 6/2023

 DOKUMENTY Z POSIEDZENIA: 

1. PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA 

 2. LISTA OPERACJI ZGODNYCH Z LSR W RAMACH NABORU 6/2023

 3. LISTA OPERACJI WYBRANYCH W RAMACH NABORU 6/2023

 

trzy loga UE RLGD

LISTA OPERACJI WYBRANYCH DO DOFINANSOWANIA
Lp. Nr wniosku Imię i nazwisko/ Nazwa Wnioskodawcy Tytuł operacji Liczba przyznanych punktów Przyznana kwota wsparcia Czy operacja mieści się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu o naborze wniosków (TAK/NIE)
1 6/2023-2.4.2-1  Dom Kultury w Ozimku Sztuka Wody 2.0 50 25.080,00 TAK

Nabór na kwotę 40.000,00

Niewykorzystana kwota: 14.920,00