trzy loga UE RLGD

 

Rejestr złożonych wniosków w ramach naboru nr 6/2023

Zakres tematyczny operacji, których dotyczy nabór :

Przedsięwzięcie 2.4.2 – Działania społeczne promujące specyfikę obszaru RLGD

Data ogłoszenia naboru: 30 grudnia 2022 r.

Data trwania naboru : od 16 stycznia r. do 27 stycznia 2023 r.

Limit dostępnych środków w ramach naboru:  40.000,00 zł

 

LP.

Imię i nazwisko/

Nazwa Wnioskodawcy

Tytuł operacji

Wnioskowana kwota dofinansowania

Numer wniosku o dofinansowanie

Data i godzina wpływu wniosku o dofinansowanie

1.

Dom Kultury w Ozimku 

Działania społeczne promujące specyfikę obszaru 25.080,00 8/2020-2.4.2-1

27 stycznia 2023r., godz. 14:20 

RAZEM:

25.080,00

 

Niewykrzystany limit: 14.920,00