W dniu 20 czerwca 2018 r. odbyło się posiedzenie Rady RLGD "Opolszczyzna", na którym zostały ocenione m.in. wnioski złożone w ramach naboru 16/2018.  

 

Dokumenty do pobrania:  

 

1. PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA 

 

 2. LISTA OPERACJI ZGODNYCH Z LSR W RAMACH NABORU 16/2018 - ze względu na brak wniosków ocenionych jako zgodne z LSR w ramach naboru 16/2018, nie stworzono listy operacji zgodnych z LSR

 

trzy loga UE RLGD