W dniu 20 marca 2018 r. odbyło się posiedzenie Rady RLGD "Opolszczyzna", na którym zostały ocenione m.in. wnioski złożone w ramach naboru 5/2018.  

 

Dokumenty do pobrania:  

 

1. PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA 

2. LISTA OPERACJI ZGODNYCH Z LSR W RAMACH NABORU 5/2018 

3. LISTA OPERACJI OCENIONYCH W RAMACH NABORU 5/2018

 

trzy loga UE RLGD

LISTA OPERACJI WYBRANYCH DO DOFINANSOWANIA
Lp. Nr wniosku Imię i nazwisko/ Nazwa Wnioskodawcy Tytuł operacji Liczba przyznanych punktów Przyznana kwota wsparcia Czy operacja mieści się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu o naborze wniosków (TAK/NIE)
1 5/2018-2.2.1-3 Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego  Budowa podestów do uprawiania wędkarstwa oraz altany z bali drewnianych oraz instalacja monitoringu nad zbiornikiem wodnym w Biestrzynniku 58.00 153 281.00 zł TAK
2 5/2018-2.2.1-2 Samorządowe Centrum Kultury, Turystyki i Rekreacji w Popielowie  Budowa budynku ekspozycji rybackiej wraz z zapleczem sanitarnym 57.00 123 350.00 zł TAK
3 5/2018-2.2.1-1 Ośrodek Kultury w Niemodlinie  Wyposażenie Ośrodka Kultury w Niemodlinie w mulitimedialną fasadę świetlną oraz system sygnalizacji pożaru 55.00 123 359.00 zł TAK