W dniu 3.03.2023 r. odbyło się posiedzenie Rady RLGD "Opolszczyzna", na którym zostały ocenione m.in. wnioski złożone w ramach naboru 3/2023.  

 

Dokumenty do pobrania:  

1. PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA 

2. LISTA OPERACJI ZGODNYCH Z LSR W RAMACH NABORU 3/2023

3.LISTA OPERACJI WYBRANYCH W RAMACH NABORU 3/2023

 

trzy loga UE RLGD

LISTA OPERACJI WYBRANYCH w ramach naboru 3/2023

Lp.

Nr wniosku

Imię i nazwisko/ Nazwa Wnioskodawcy

Tytuł operacji

Liczba przyznanych punktów

Przyznana kwota wsparcia

(PLN)

Czy operacja mieści się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu o naborze wniosków (TAK/NIE)

1

3/2023-2.2.1 Stowarzyszenie Sołectwo Fałkowice Doposażenie Izby Regionalnej w Fałkowicach - skarbnicy wiedzy o życiu wodnym i rybołówstwie 68,00 201.948,00 TAK