W dniu 3.03.2023 r. odbyło się posiedzenie Rady RLGD "Opolszczyzna", na którym zostały ocenione m.in. wnioski złożone w ramach naboru 2/2023  

 

Dokumenty do pobrania:  

1. PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA 

2. LISTA OPERACJI ZGODNYCH Z LSR W RAMACH NABORU 2/2023

3.LISTA OPERACJI WYBRANYCH W RAMACH NABORU 2/2023

 

trzy loga UE RLGD

LISTA OPERACJI WYBRANYCH DO DOFINANSOWANIA
Lp. Nr wniosku Imię i nazwisko/ Nazwa Wnioskodawcy Tytuł operacji Liczba przyznanych punktów Przyznana kwota wsparcia Czy operacja mieści się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu o naborze wniosków (TAK/NIE)
1 2/2023-2.1.1-2 PGL LP Gospodarstwo Rybackie Krogulna Kompleksowa ochrona obiektu stawowego Turawa poprzez wykonanie instalacji systemu monitoringu oraz zakup drona 40,00 34.659,00 TAK
2 2/2023-2.1.1-1 Gmina Lewin Brzeski Rewitalizacja terenów przyległych do cieków wodnych na terenie miasta
Lewin Brzeski
39,00 69.151,00 TAK 

Nabór na kwotę: 130.000,00

Niewykorzystana kwota w naborze: 26.190,00