Drukuj

trzy loga UE RLGD

 

Rejestr złożonych wniosków w ramach naboru nr 2/2021

 

Zakres tematyczny operacji, których dotyczy nabór :

Przedsięwzięcie 1.1.2 – Wyposażenie obiektów służących gospodarce rybackiej oraz do chowu i hodowli ryb w sprzęt, urządzenia i/lub innowacyjną technologię na obszarze RLGD

Data ogłoszenia naboru: 01 kwietnia 2021 r.

Data trwania naboru : od 19 kwietnia 2021 r.  do 30 kwietnia 2021 r.

Limit dostępnych środków w ramach naboru: 899.026,60 zł

 

LP.

Imię i nazwisko/

Nazwa Wnioskodawcy

Tytuł operacji

Wnioskowana kwota dofinansowania

Numer wniosku o dofinansowanie

Data i godzina wpływu wniosku o dofinansowanie

1.  Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Gospodarstwo Rybackie Niemodlin  Doposażenie Przetwórni Ryb Niemodlin 101.404,00 2/2021-1.1.2-1 30 kwietnia 2021r., godz. 11:15

2.

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Gospodarstwo Rybackie Krogulna Dostawa sprzętu i urządzeń technicznych do przetwórni ryb  399.943,00 2/2021-1.1.2-2 30 kwietnia 2021r., godz. 13:55

RAZEM:

501.347,00

 

Niewykorzystany limit: 397.679,60 zł