Drukuj

trzy loga UE RLGD

Rejestr złożonych wniosków w ramach naboru nr 1/2021

 

Zakres tematyczny operacji, których dotyczy nabór :

Przedsięwzięcie 1.1.1 – Budowa, przebudowa, rozbudowa i/lub  adaptacja obiektów, służących gospodarce rybackiej oraz do chowu  i hodowli ryb

Data ogłoszenia naboru: 01 kwietnia 2021 r.

Data trwania naboru : od 19 kwietnia 2021 r.  do 30 kwietnia 2021 r.

Limit dostępnych środków w ramach naboru: 448.654,44 zł

 

LP.

Imię i nazwisko/

Nazwa Wnioskodawcy

Tytuł operacji

Wnioskowana kwota dofinansowania

Numer wniosku o dofinansowanie

Data i godzina wpływu wniosku o dofinansowanie

1

Marcin Bartoń

Budowa stawu rybnego - karpiowego Grabczok oraz modernizacja budynku gospodarczego 277.924,00 1/2021-1.1.1-1 30 kwietnia 2021r., godz. 13:15

RAZEM:

277.924,00

 

 Niewykorzystany limit: 170.730,44,- zł