Serdecznie zapraszamy Członków Rybackiej Lokalnej Grupy Działania "Opolszczyzna" na Walne Zebranie Członków  w dn. 2 grudnia 2022r. na godz. 10:00 (pierwszy termin). Spotkanie odbędzie się w formule on-line, za pośrednictwem platformy zoom. 

Zebranie ma na celu przede wszystkim  zatwierdzenie zmian w Regulaminie Wyboru i Oceny Operacji Stowarzyszenia Rybacka Lokalna Grupa Działania „Opolszczyzna” (dotyczy Rozdziału X – Realizacja operacji własnych RLGD).
 
Na spotkaniu omówimy także aktualny stan wdrażania programu Fundusze Europejskie dla Rybactwa na lata 2021 - 2027  oraz przedstawimy  wstępny zarys analizy SWOT do nowej Lokalnej Strategii Rozwoju dla obszaru RLGD Opolszczyzna.
 
Gmina Ozimek
Przebudowa pomieszczeń Domu Kultury wraz z ich wyposażeniem na cele promocyjno-edukacyjne związane z kulturą rybacką
Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Opolu
Modernizacja Ośrodka Wędkarsko-Turystycznego "RYBACZÓWKA" w Turawie
Gmina Zębowice
Święto Ryb w Gminie Zębowice
Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Gospodarstwo Rybackie Niemodlin
Zakup samochodu ciężarowego - skrzyniowego o ładowności do 3,5 t
Rybacka Lokalna Grupa Działania Opolszczyzna
Gmina Lewin Brzeski
Budowa infrastruktury rekreacyjnej - tymczasowego lodowiska wraz z elementami towarzyszącymi w Lewinie Brzeskim